380 מנוי חודשי
350 מנוי 3 חודשים
320 מנוי חצי שנתי
280 מנוי שנתי
כושר צעיר 2 בשבוע 250
כושר צעיר 4 בשבוע 380
כרטיסיה 10 כניסות 500

   המחירים הינם חודשיים בשקלים *

אנו מכבדים מזומן,צ'קים ואשראי בתשלומים*